Ansprechpartner

Bestimmung sicherheitstechnischer Kenngrößen brennbarer Stoffe

Frau Flemming
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 21
f.flemming@ibexu.de
Herr Stein
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 96
d.stein@ibexu.de

Prüfung von elektrischen Produkten

RL 2014/34/EU | RL 2014/90/EU | IECEx System

Herr Hille
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 13
b.hille@ibexu.de
Herr Schwenke
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 63
m.schwenke@ibexu.de

Prüfung von nicht elektrischen Produkten

RL 2014/34/EU | RL 2014/90/EU | IECEx System

Herr Dr.-Ing. Bauersfeld
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 0
post@ibexu.de
Herr Gutte
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 15
f.gutte@ibexu.de

Auditierung von Qualitätsmanagementsystemen

RL 2014/34/EU | RL 2014/90/EU | IECEx System

Herr Dr. rer. nat. Neuhäuser
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 31
dr.neuhaeuser@ibexu.de
Frau Krumbiegel
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 26
k.krumbiegel@ibexu.de

Zertifizierung

RL 2014/34/EU | RL 2014/90/EU | IECEx System

Herr Willamowski
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 29
k.willamowski@ibexu.de
Herr Dr.-Ing. Cimalla
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 48
dr.cimalla@ibexu.de

Hinterlegung technischer Unterlagen

RL 2014/34/EU Artikel 13 Absatz (1) b) ii)

Frau Krumbiegel
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 26
hinterlegung@ibexu.de

Erstellung von Gutachten

Herr Gutte
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 15
f.gutte@ibexu.de
Herr Willamowski
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 29
k.willamowski@ibexu.de

Sprengzubehörprüfung

Herr Schubert
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 95
j.schubert@ibexu.de

Messungen / experimentelle Untersuchungen

Herr Gutte
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 15
f.gutte@ibexu.de
Herr Hille
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 13
b.hille@ibexu.de

Weiterbildung / Schulung

Frau Elberling
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 27
seminar@ibexu.de
Frau Krumbiegel
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 26
seminar@ibexu.de

Buchhaltung

Herr Böhme
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 65
rechnung@ibexu.de
Frau Götze
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 57
rechnung@ibexu.de
Frau Uhlmann
+ 49 (0) 37 31 / 38 05 16
rechnung@ibexu.de